Siirry sisältöön

Lindströmissä strategia on viety käytäntöön koko henkilöstön voimin

  • Johtaminen
  • Julkaistu:

175-vuotiaassa tekstiilipalveluyritys Lindströmissä kunnianhimoinen strategia syntyy yhdessä henkilöstön kanssa. Laatujohtaja Harri Puputin mukaan ihmiset sitoutuvat strategian toteutukseen, kun he pääsevät näkemään oman kädenjälkensä.

Lindströmissä strategiaa tarkastellaan jatkuvana prosessina ja visio uudistetaan säännöllisesti viiden vuoden välein.

”Syklinen strategiaprosessi mahdollistaa sen, että tarkastelemme maailmaa tuntosarvet pystyssä ja seuraamme jatkuvasti mitä ympärillämme tapahtuu. Seuraamme aktiivisesti ilmiöitä ja megatrendejä”, sanoo Lindströmin laatujohtaja Harri Puputti.

”Asetamme visiomme ja tavoitteemme askeleittain aina pidemmälle ja pidemmälle. 175-vuotiaana perheyrityksenä emme voi katsoa vain viiden vuoden päähän, vaan tehtävämme on varmistaa terve kehitys sukupolvelta toiselle.”

Yhdessä tekemällä syntyy yhteinen strategia

Lindströmin avoimessa yrityskulttuurissa koko henkilöstö kutsutaan mukaan strategian kehittämiseen.

”Olemme avanneet strategiatyöskentelyn koko henkilöstöämme osallistavaksi prosessiksi. Jokainen lindströmiläinen voi osallistua strategiatyöpajoihin ja kertoa näkemyksiään erilaisten kyselyiden avulla. Virtuaalipajoissa on ollut sykähdyttäviä kohtaamisia. Henkilöstömme innokas osallistuminen strategiaprosessiin kertoo siitä, että lindströmiläiset ovat kiinnostuneita kehittämään omaa työpaikkaansa”, Puputti kertoo.

Puputin mukaan ihmiset sitoutuvat strategiaan, kun he pääsevät näkemään oman kädenjälkensä. Tällä tavalla strategian julkistuksessa henkilöstölle ei ole luvassa yllätyksiä.

”Yhdessä tekemällä strategia muuttuu yritysjohdolta valmiina annetusta paketista koko organisaation yhteiseksi asiaksi. Yhdessä luodaan strategia, joka halutaan myös toteuttaa”, Puputti kertoo.

Tutustu arviointi- ja asiantuntijapalveluihimme ja ota yhteyttä »

Jotain omaa, jotain yhteistä

Kansainvälinen Lindström toimii yhteensä 22 eri maassa. Jokainen maa osallistuu strategiatyöhön omasta näkökulmastaan.

”Emme jaa strategiaamme samalla kauhalla kaikkialle. Jokainen maa tekee itse maa-analyysin ja valitsee esimerkiksi myynnin painopisteet. Jokainen tekee strategiaan oman palansa ja prosessi puolestaan tukee heitä onnistumaan omassa markkinassaan”, sanoo Puputti.

Samaan aikaan Lindströmillä on myös koko konsernin yhteisiä strategisia tavoitteita, jotka näkyvät maasta riippumatta. Esimerkiksi kiertotalouden edistäminen on tärkeä osa koko Lindströmin strategiaa.

”Vaikka eri maissa painopisteet saattavat joiltain osin muuttua, on totta kai on myös tunnistettu asioita, jotka ovat kaikille lindströmiläisille yhteisiä. Meillä on konsernin tasoisia strategisia kehitysohjelmia, kuten kiertotaloutta ajava Sustainable Solutions”, sanoo Puputti.

Strategian toteutumista seurataan OKR-mallin avulla

”Strategian ja tavoitteiden toteutumista on tietenkin tärkeää myös seurata. Olemme halunneet tehdä seurannan omaan vuosirytmiimme sopivaksi. Tärkeintä on, että strategian seuranta innostaa eikä työllistä liikaa hallinnollisesti.”

Lindström käyttää seuraamiseen Objectives and Key Results, eli OKR-tavoitejohtamismallia, jossa tavoitteet konkretisoidaan tulosten avulla mitattavaan muotoon.

”OKR-mallia lähdettiin pilotoimaan ensin Suomessa, ja siitä syntyi hyvää draivia. Sitä on lähdetty toteuttamaan nyt laajemmin. Mallissa laajat strategiset tavoitteet pilkotaan pienemmiksi, ihmisen kokoisiksi tavoitteiksi, joista on helpompaa ottaa omistajuutta ja tavoitella”, Puputti kertoo.

Kun organisaation isot tavoitteet pilkotaan palasiksi ja ne tulevat osaksi henkilökohtaista työtä, on tärkeää, että tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavalla työllä on johdon tuki.

Tutustu arviointi- ja asiantuntijapalveluihimme ja ota yhteyttä »

Yrityskulttuuri auttaa pääsemään kunnianhimoisiin tavoitteisiin

Lindströmillä ei pelätä kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista.

”Oleellinen osa työkulttuuriamme on, että tavoitteita laitetaan sen takia, että niihin päästään. Asetamme kunnianhimoisia tavoitteita, kuten 100 % kierrätystavoitteen. Olemme avoimia itsellemme, että aina keinoja ei ole valmiina, mutta askel askeleelta tavoitteisiin voidaan päästä”, sanoo Puputti.

Puputin mukaan tärkein ajuri tavoitteisiin pääsemiseen on kannustava yrityskulttuuri ja johdolta saatu tuki. Työntekijöiltä kysytään aktiivisesti, millaista tukea he kaipaisivat strategian toteuttamisessa.

”Johdon tuki on tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Haluamme tarjota työntekijöille mahdollisuuden kertoa, millaista tukea he tarvitsevat päästäkseen tavoitteeseensa. Olemme tietoisesti rakentaneet tällaista johtamiskulttuuria”, Puputti kertoo.

Viisi vinkkiä strategian jalkauttamiseen

Asiantuntijamme Petri Lehtipuu jakaa vinkkinsä strategian onnistuneeseen jalkauttamiseen:

  1. Organisaatiokulttuuri sekä tukee että hidastaa strategian toteutumista. Tunnista kulttuurinne vahvuudet ja heikkoudet suhteessa strategian pääkohtiin.
  2. Strategia muodostaa peilin kaikelle päätöksenteolle. Auta ihmisiä muistamaan strategian ydinsisältö käyttämällä apuna esimerkiksi kuvaa ja yksinkertaistettuja viestejä.
  3. Ala toteuttaa strategiaa. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta jos olet osallistanut ihmisiä tähän saakka, käytäntöön vienti on paljon helpompaa.
  4. Muistuta henkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita strategian pääkohdista, jotta toiminta on johdonmukaista kaikkiin suuntiin.
  5. Seuraa strategian toteutumista ja muista, että vakiintuneen tilan mittarit eivät ole samoja kuin muutosta kuvaavat indikaattorit.

Haluatko kehittää organisaatiosi toimintaa ja tarvitset resursseja kehittämishankkeen toteuttamiseen?

Meiltä saat monipuolisesti erilaisia palveluja kehittämisen tueksi. Tutustu arviointi- ja asiantuntijapalveluihimme ja ota yhteyttä, niin sparraillaan, miten voisimme olla tukena kehittämisessä.

Tutustu asiantuntijapalveluihin