Siirry sisältöön

Mitä on strategia?

 • Johtaminen
 • Julkaistu:

Strategia on läsnä kaikenlaisten organisaatioiden arjessa, mutta sen merkitys voi olla vieras. Jos haluaa luoda toimivan strategian, tulee ensin ymmärtää sen tarkoitus ja tehtävät. Mitä strategia oikeastaan tarkoittaa, ja mikä on sen rooli organisaation toiminnassa?

Strategian määritelmä

Strategia on niin keskeinen teema kaikentyyppisten organisaatioiden johtamisessa, että siitä on vaikeaa löytää yhtä ja kaikkia tyydyttävää määritelmää. Hyvä lähtökohta on akateeminen tutkimus, jossa strategiasta sanotaan seuraavaa:

 • Henry Mintzbergin ja hänen tutkijaryhmänsä mukaan strategian voi nähdä ainakin 10 näkökulman avulla, joita ovat esimerkiksi analyyttinen tarkastelu, asemointi ja kokoava ajatteluprosessi.
 • Stephen Cummings ja David Wilson kollegoineen puolestaan tunnistavat jopa 14 näkökulmaa siihen, mitä strategia tarkoittaa: esimerkiksi päätöksentekopaikkaa, sisäistä voimapeliä ja ympäristön muutoksiin vastaamista.
 • Ja kun vielä Peter Drucker muistuttaa, että “kulttuuri syö strategian aamupalaksi ja lounaaksi”, eli strategian merkitys suhteessa kulttuuriin jää vähäiseksi, blogin kirjoittaja miettii jo, kuinka kannattaa jatkaa.

Apua EFQM-johtamismallista

Otan avuksi eurooppalaisen johtamisviitekehyksen, EFQM-mallin, jonka uusimpaan versioon on koottu kokemukseen perustuvia esimerkkejä parhaiden organisaatioiden toiminnasta. Vuoden 2021 versio on olennaisilta osiltaan samanlainen kuin vuoden 2020 versio, jossa strategiasta sanotaan seuraavasti:

 • Erinomaisella organisaatiolla on innostava perustehtävä, kunnianhimoinen visio sekä strategia näiden toteuttamiseksi.
 • Perustehtävä määrittelee, mitä organisaatio tekee ja miksi sen työ on merkityksellistä. Se luo puitteet kestävän arvon tuottamiseksi sidosryhmille sekä määrittelee miten organisaatio ottaa vastuuta toiminnastaan ja vaikutuksestaan toimintaympäristössään.
 • Visio kuvaa organisaation pitkän tähtäimen tavoitetilan, näyttää suunnan toiminnalle nyt ja tulevaisuudessa sekä muodostaa yhdessä perustehtävän kanssa pohjan strategian laatimiselle.

Kaksi asiaa yhdistää strategian perustehtävään ja visioon:

 1. Strategia määrittelee, miten organisaatio toteuttaa perustehtävänsä
 2. Strategia tarkentaa päämäärät, valinnat ja suunnitelmat vision saavuttamiseksi

Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme »

Strategian kolme tehtävää

Strategian ensimmäinen tehtävä on siis määritellä, miten organisaation perustehtävää toteutetaan. Tässä ajattelussa perustehtävä (englanniksi purpose) kuvaa organisaation olemassaolon tarkoitusta. EFQM-mallin mukaan perustehtävä ei voi olla millainen tahansa, vaan perustehtävän tulee olla innostava, jotta organisaatio voi tuottaa jatkuvasti sidosryhmiensä vaatimuksen täyttäviä tai ylittäviä tuloksia. Strategian tulee siis kuvata tapoja, joiden avulla innostava perustehtävä toteutuu.

Toinen yhtä tärkeä tehtävä liittyy matkaan kohti visiota. Sekään ei voi edellä mainittujen erinomaisen organisaation edellytysten perusteella olla millainen tahansa. Vision tulee olla kunnianhimoinen. Organisaatio pyrkii vision saavuttamiseen, ja strategiassa asetettujen päämäärien ja suunnitelmien tulee olla sen mukaisia.

Strategian kolmas tehtävä on EFQM-mallin mukaisesti luoda kestävää arvoa. Kestävä arvo on asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kokemaa hyötyä, joka on toteutettu kestävällä tavalla.

Näin strategia ymmärretään oikein

Yhdistämällä strategian kolme tehtävää päädyn seuraaviin johtopäätöksiin, jotka avaavat strategian merkitystä:

 1. Perustehtävä on innostava, jos se puhuttelee sidosryhmiä. Strategia on asemointia, jolla tunnistetaan, mitä sidosryhmiä halutaan palvella sekä mitä arvoa niille halutaan ja voidaan tuottaa.
 2. Strategia ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, sidosryhmien muuttuvat odotukset ja tarpeet ja kertoo tarkemmin, millä (kestävillä) tavoilla perustehtävää tässä tarkasteluhetkessä toteutetaan. Siksi strategia on päätöksiä, mitä toimintatapoja valitaan ja mitä ei.
 3. Strategia tähtää visioon, joka on nykytilaa parempi, mutta joka ei toteudu itsestään vaan vaatii kunnianhimoisia tavoitteita, valintoja ja suunnitelmia. Siksi strategia on matkasuunnitelma, joka etenee mahdollisuuksien ja riskien välimaastossa.

Haluatko kehittyä strategian mestariksi?

Koulutuksissamme viet strategiataitosi seuraavalle tasolle ja opit kehittämään organisaatiosi toimintaa! Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme:

Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja organisaatiosi strategiatyön kehittämiseen, lue lisää!

 

Kirjoittaja

Kouluttaja Petri Lehtipuu
Petri Lehtipuu

vanhempi asiantuntija

Dipl. ins. Petri Lehtipuu toimii Excellence Finlandin vanhempana asiantuntijana. Hän on työskennellyt laadun, kehittämisen ja johtamisen parissa sekä tuotannollisissa että asiantuntijayrityksissä. Tällä hetkellä pääosa Petrin työstä koostuu KWH Logisticsin laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja vastuuasioiden parissa.