Siirry sisältöön

Strategiakartta – osoita strategian osien yhteydet

  • Johtaminen
  • Julkaistu:

Strategian valmistelussa ja kiteytyksessä on apua siitä, että työskentelyn ohjaaja ja osallistujat voivat käyttää selkeitä työkaluja ja työskentelymalleja. Yksi tällainen työkalu on strategiakartta, joka havainnollistaa visuaalisesti strategisia tavoitteita ja niiden keskinäisiä suhteita.

Karttoja käytetään tunnistamaan tietyn paikan asema maastossa sekä osoittamaan paikkojen välistä etäisyyttä sekä kulkureittejä. Tätä analogiaa käyttivät amerikkalaiset Harvardin yliopiston professori Robert S. Kaplan sekä Balanced Scorecard Collaborativen perustaja David P. Norton. He ovat julkaisseet tasapainoista tuloskorttia käsitteleviä artikkeleita ja kirjoja, joiden ansiosta bisnesmaailmassa tapahtui vuosituhannen vaihteen molemmin puolin merkittävä muutos strategisten mittareiden käytössä. Pelkkien talousmittareiden sijasta yritysjohto laajensi näkökulmaansa myös niihin tekijöihin, joiden avulla talous syntyy: asiakkuuksiin, prosesseihin sekä oppimiseen ja kasvuun. Strategiakartat olivat looginen lisä kuvaamaan tarkemmin eri tekijöiden välisiä yhteyksiä.

Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme »

Strategiakartta havainnollistaa strategisten tavoitteiden syy-seuraussuhteita paremmin kuin pelkkä teksti. Kartta toimii tavallisen kartan tavoin: kun maantieteellisestä kartasta voi selvittää reitin kohteesta A kohteeseen B, strategiakartasta voi nähdä, mitä reittiä arvonluonti noudattaa.

Kuva: Kaplanin-Nortonin mallista sovellettu strategiakartta

Strategiakartan laatiminen ja käyttö on loogista

Monien yritysten ja liiketoimintayksiköiden johtajat miettivät, mitä tausta-aineistoa strategiatyössä käytetään, miten strategiatyöskentely etenee ja miten tulokset viestitään henkilöstölle ja muille sidosryhmille.

Pidän strategiakartan logiikasta. Se lähtee liikkeelle pitkän aikavälin menestyksen rakentamisesta eli siitä, mitkä asiat luovat arvoa sidosryhmille, kuten asiakkaille ja omistajille. Taloudellinen tulos on aina seurausta tehdyistä toimenpiteistä, joten ne on tärkeää tunnistaa ja kirjata näkyviin. Nämä toimenpiteet (arvolupaus asiakkaalle) eivät pysy aina samoina, vaan ajan myötä ne voivat elää ja uudistua. Vastaavasti tuote- ja palveluportfolio sekä niiden taustalla olevat prosessit muuttuvat toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutosten seurauksena, ja nämä kirjataan yhtä lailla strategiakarttaan. Lopulta tunnistetaan johtamisen erityisalueena oppimiseen ja kasvuun liittyvät näkökulmat.

Strategiakarttaa luetaan ylhäältä alas ja alhaalta ylös: johtaminen keskittyy ensisijaisesti syihin ja edellytysten luomiseen. Seuraukset tulevat aikanaan, jos strategiakartta on kuvattu oikein.

Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme »

Miten pääset alkuun

Tärkeintä on aloittaa kokeilemalla, millainen strategiakartta muodostuu ensimmäisellä tarkastelukerralla. Johtoryhmä muodostaa tavallisesti osallistujajoukon ytimen, mutta mukana työskentelyssä voi olla myös hallituksen tai yrityksen henkilöstön edustajia. Jatkuvan parantamisen periaatteella seuraava kerta on jo helpompi, ja perustyön sijaan voidaan keskittyä muutosten tunnistamiseen.

Muita strategian valmistelussa auttavia työkaluja ja -pohjia ovat esimerkiksi tuloskortit (BSC), strategiakanvaasit, must-win-battles-näkökulmien tunnistaminen, tärkeimpien seurattavien mittareiden (KPI) asettaminen sekä lyhyen ajan strategiset tehtävät (OKR). Eri työkaluja kannattaa kokeilla rohkeasti, sillä siten löytyy itselle ja omalle organisaatiolle sopiva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää strategiaprosessissa tulevaisuudessakin.

Haluatko kehittyä strategian mestariksi?

Koulutuksissamme viet strategiataitosi seuraavalle tasolle ja opit kehittämään organisaatiosi toimintaa! Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme:

Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja organisaatiosi strategiatyön kehittämiseen, lue lisää!

 

Kirjoittaja

Kouluttaja Petri Lehtipuu
Petri Lehtipuu

vanhempi asiantuntija

Dipl. ins. Petri Lehtipuu toimii Excellence Finlandin vanhempana asiantuntijana. Hän on työskennellyt laadun, kehittämisen ja johtamisen parissa sekä tuotannollisissa että asiantuntijayrityksissä. Tällä hetkellä pääosa Petrin työstä koostuu KWH Logisticsin laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja vastuuasioiden parissa.

Strategian laatiminen
  • Johtaminen
Strateginen johtaminen
  • Johtaminen