Siirry sisältöön

Menesty Six Sigman avulla!

 • Prosessien kehittäminen
 • Julkaistu:

Olet ehkä kuullut otsikon termin ja mahdollisesti törmännytkin henkilöön, jolla on mystisen kuuloinen Six Sigma Green- tai Black Belt -pätevyys. Mutta tiedätkö oikeasti, mitä Six Sigma on tai mitä belt tekee?

Mikä on Six Sigma?

Six Sigma on tilastollisiin menetelmiin perustuva laatujohtamisen työkalu, jota itse kuvaisin tilastolliseksi ja/tai systemaattiseksi ongelmanratkaisuksi. Käytännössä Six Sigman avulla siis ratkaistaan ongelmia ja lopputuloksena kyetään kontrolloimaan prosessia niin, että se tuottaa tavoitellun tuloksen, olipa kyse laadusta, läpimenoajasta, asiakastyytyväisyydestä tai kustannuksista.

Termi Six Sigma tarkoittaa äärimmäisen hyvää prosessin kyvykkyyttä, toisin sanoen prosessia, jossa miljoonaa tapahtumaa kohden tapahtuu vain 3,4 kpl ”vikaantumista”. Monella toimialalla 99-prosenttinen laatu ei siis riitä, koska se voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

 • 20 000 hukattua kirjettä tunnissa
 • 5 000 virheellistä lääketieteellistä operaatiota viikossa
 • 200 000 väärää reseptiä vuodessa
 • 2 lyhyeksi tai pitkäksi mennyttä laskeutumista tunnissa jokaisella suurella lentokentällä maailmassa

Tutustu Lean Six Sigma -koulutuksiimme »

Six Sigma -menetelmän hyödyt

Six Sigmassa ratkaistaan datan avulla hankalia ongelmia ja näin vähennetään hukkakustannuksia ja parannetaan yrityksen liiketoiminnan edellytyksiä. Organisaatiossa työskentelevien beltien kehitystyöt tuottavat todellisia tuloksia, ja vuodessa saavutetut säästöt voivat olla jopa moninkertaisia beltin palkkaan nähden.

DMAIC-menetelmä: Six Sigma -prosessin ydin

Six Sigman ytimessä on DMAIC-menetelmä. Sen ja erilaisten tilastollisten työkalujen avulla löydetään prosessista syy-seuraussuhteet, joita kontrolloidaan ja optimoidaan halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

DMAIC-kirjainyhdistelmä tarkoittaa seuraavaa prosessia:

 1. Define – Ongelma määritellään ja muutetaan konkreettisiksi numeroiksi sekä business caseksi. Ymmärretään, kuinka isosta ongelmasta on kyse.
 2. Measure – Kuvataan prosessi, joka tuottaa määritetyn ongelman, ja etsitään prosessista syitä ja vaihtelun lähteitä.
 3. Analyze – Todistetaan, että löydetyillä vaihtelun lähteillä ja lopputuotoksella on yhteys eli löydetään syyt, joita kontrolloimalla prosessi muuttuu haluttuun suuntaan.
 4. Improve – Tehdään parannustoimenpiteet ja mahdollisesti erilaisten koeasetelmien ja simulointien avulla varmennetaan, että löydetyt syy-seuraussuhteet todella toimivat.
 5. Control – Varmennetaan, että saavutetut hyödyt ovat pysyviä ja mahdolliset muutokset suorituskyvyssä havaitaan ennen kuin ne valuvat asiakkaiden harmiksi.

Hyvän prosessin siis tunnistaa yleensä siitä, että siinä on vähän vaihtelua, eli silloin prosessi on niin sanotusti kontrollissa. Vastavuoroisesti kontrolloimattoman prosessin tuotokset ovat aina yllätyksiä.

Tutustu Lean Six Sigma -koulutuksiimme »

Miten Six Sigmaa voi soveltaa käytännössä?

Belt-projektit voivat kohdentua niin tuotantoprosessiin kuin palvelutuotantoonkin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että jos on olemassa prosessi, jota halutaan alkaa mittaamaan (vaikka sitten manuaalisesti), soveltuu Six Sigma vallan mainiosti.

Käyttökohteita menetelmälle voivat olla esimerkiksi konelinjojen käytettävyys, tuotantolinjojen virtaus, tuotteiden tai komponenttien laatuongelmat, alihankkijoiden kyvykkyys, myyntiprosessien tuottavuus, terveydenhuollon ja muiden palveluprosessien läpimenoajat, talousprosessien virheettömyys tai mikä tahansa mitattava prosessi, jossa suorituskyky ei riitä.

Eriväriset vyöt: Yellow, Green ja Black Belt

Palataan sitten alun aiheeseen: mitä eriväriset beltit oikein tekevät tai osaavat?

 • Yellow Belt ymmärtää DMAIC-menetelmän ja osaa toimia tiimin jäsenenä sekä käyttää perusongelmanratkaisumenetelmiä. Tutustu Yellow Belt -koulutukseen »
 • Green Belt käyttää jo sujuvasti tilastollisia menetelmiä ja Minitab-ohjelmaa sekä vetää omia parannusprojekteja. Tutustu Green Belt -koulutukseen »
 • Black Beltillä on käytössään astetta kovemmat työkalut ja syvempi osaaminen menetelmistä. Hän myös valmentaa muita beltejä ja omien projektiensa lisäksi ohjaa Green Beltien projekteja. Black Beltin rooliin kuuluu myös toimiminen prosessien ja johdon välisenä ”tulkkina”. Tutustu Black Belt -koulutukseen »

Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja Six Sigma -projektien toteuttamiseen, fasilitointiin ja johtamiseen. Lue lisää!

Kirjoittaja

Tomi Järvinen

Lean Six Sigma Black Belt, LitM, Ins AMK

Tomilla on yli 15 vuoden kokemus Lean Six Sigma -hankkeiden toteuttamisesta, kouluttamisesta ja organisaatioiden kehittämisestä sisäisenä sekä ulkoisena konsulttina. Koulutus ja konsultointi on toteutettu sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa eri toimialoilta (tuotanto ja palvelutuotanto) esim. auto-, prosessi- ja kaivosteollisuus, terveydenhuolto, kulttuurintuottaminen sekä erilaiset palveluprosessit.

Mitä on lean?
 • Prosessien kehittäminen