Siirry sisältöön

Mitä on lean?

  • Johtaminen, Kilpailukyky, Laadun kehittäminen
  • Julkaistu:

Moni on kuullut lean-ajattelusta, jonka soveltaminen organisaation kulttuuriin voi johtaa merkittäviin tuloksiin ja parempaan liiketoiminnan suorituskykyyn. Mutta mihin leanin teho oikeastaan perustuu?

Lean on jatkuvaan parantamiseen, hukan vähentämiseen ja asiakaslähtöisyyteen perustuva johtamisfilosofia, joka saa aikaan tehokkuutta, joustavuutta ja kilpailuetua. Filosofian taustalla on Toyotan kehittämä tuotantojärjestelmä, ja se on levinnyt laajalti eri teollisuudenaloille ja organisaatioihin ympäri maailman. Leania voidaan soveltaa kaikilla organisaation tasoilla ja toiminnoissa – se toimii kaikkialla, missä on prosesseja.

Leanin tehokkuus perustuu tulosten mittaamiseen ja seurantaan, ja organisaatioiden tulisi asettaa selkeitä tavoitteita ja mittareita, joiden avulla voidaan arvioida lean-toimenpiteiden vaikutuksia. Onnistumista voidaan arvioida mittaamalla esimerkiksi kustannussäästöjä, toimitusajan lyhenemistä tai virheiden määrän vähenemistä. Olennainen mittari on virtaustehokkuus, jota mitataan vertaamalla arvoa tuottavaa aikaa koko läpimenoaikaan. Virtaustehokkuus on tavallisesti prosesseissa vain 1–5 prosenttia, eli suurin osa läpimenoajasta ei tuota asiakkaalle arvoa.

Tutustu lean-koulutuksiimme »

Lean-menetelmät ja työkalut

Leanissa tehostetaan prosesseja erilaisten menetelmien ja työkalujen avulla:

  • 5S-menetelmä keskittyy työympäristön järjestykseen ja siisteyteen. Oman kokemukseni mukaan 5S-järjestelmän käyttöönotto lisää työviihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä tehostaa työajan käyttöä tavallisesti noin 20–30 %.
  • Arvovirtakartoitus auttaa tunnistamaan prosessien pullonkauloja ja hukkaa.
  • Kanban-järjestelmä auttaa tekemään asioita juuri oikeaan aikaan eli saa aikaan imuohjauksen. Työkalu auttaa hallitsemaan materiaalivirtaa, minimoi varaston ja työn kertymisen sekä mahdollistaa tasapainoisen tuotannon ja joustavan reagoinnin kysynnän muutoksiin.
  • Poka-Yoke-menetelmillä pyritään vähentämään inhimillisiä virheitä ja poistamaan niiden aiheuttamia haittavaikutuksia. Virheitä voidaan estää esimerkiksi erilaisilla tarkistuslistoilla, merkinnöillä tai fyysisillä mekanismeilla.
  • Lean Six Sigma -menetelmä yhdistää leanin ja Six Sigma -laatujärjestelmän periaatteet.

Lean sopii hyvin yhteen palvelumuotoiluajattelun kanssa, joten suuri joukko palvelumuotoilutyökaluja on sovellettavissa lean-ratkaisuihin palvelualoilla.

Tutustu lean-koulutuksiimme »

Leanin soveltaminen organisaatiossa

Johtamisella on tärkeä rooli lean-kulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä, mutta onnistuminen vaatii koko organisaation sitoutumista ja osallistumista. Henkilöstöä tulee kouluttaa ja valmentaa asianmukaisesti, jotta henkilöstö pystyy ymmärtämään ja soveltamaan leania omassa työssään. Tyypillisesti organisaatiot kouluttavat myös lean-tukihenkilöitä, joiden puoleen muut voivat organisaatiossa kääntyä saadakseen ohjausta ja valmennusta omissa kehitysprojekteissaan.

Kiinnostuitko leanin hyödyntämisestä organisaatiossasi?

Järjestämissämme lean-koulutuksissa kehität osaamistasi ja opit kehittämään prosesseja organisaatiossasi.

Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja organisaatiosi lean-matkalle, lue lisää!

Kirjoittaja

Jari Kukkonen

Lean-ajattelu käytännössä
  • Johtaminen, Kilpailukyky, Laadun kehittäminen
Menesty Six Sigman avulla!
  • Johtaminen, Laadun kehittäminen