Siirry sisältöön

Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä vastuullisuus on tiivis osa strategiaa

  • Laadun kehittäminen
  • Kesto: 1 v
  • Vuosi: 2022-2023

Vastuullisuus on tiiviisti mukana Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun strategiassa. Vastuullisuuden kehittäminen lähtee tiedon lisäämisestä. Sekä Sedun henkilöstö että opiskelijat ovat lähteneet mielellään mukaan vastuullisuustyöhön. Vaikka vastuullisuus on Sedussa otettu huomioon jo monessa asiassa, tavoitteet ovat korkealla ja työ jatkuu yhä.

Sedun rehtori ja kuntayhtymän johtaja Pasi Artikainen pitää vastuullisuutta erottautumistekijänä koulutusmaailmassa. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu järjestää ammatillista koulutusta Etelä-Pohjanmaalla.

”Ajan henki edellyttää vastuullisuutta kaikilta toimijoilta. Vastuullisuuden vaatimus on nykyään myös meillä oppilaitoskentällä ja koulutuksen järjestäjillä. Vastuullisuus on yksi tärkeä osa Sedun strategiaa, ja haluamme myös olla vastuullisuudessa edelläkävijöitä”, rehtori Pasi Artikainen sanoo.

Vastuulllisuustyö aloitettiin Sedussa noin vuosi sitten. Vastuullisuuden nykytilaa arvioitiin ja kartoitettiin sitä, millaisia vastuullisuustekoja Sedussa jo tehdään. Kokonaisuus on laaja.

”Olemme muun muassa kehittäneet henkilöstön ja johdon osaamista vastuullisuusasioissa. Hankintojen ja kiertotalouden osalta olemme tehneet paljon pohjatöitä. Olemme myös mukana ammatillisten koulutuksen toimijoiden yhteisessä VASKI-hankkeessa, joka osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Hankkeessa on mukana peräti 60 oppilaitosta”, Artikainen kertoo.

Excellence Finlandilta tukea vastuullisuustyöhön

Vastuullisuuden viemisessä strategiasta käytäntöön apuun hyppäsi vastuullisuuskouluttaja Riikka Rantakari, joka on kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen erikoistuneen yrityksensä FitComm Oy:n kautta toiminut Excellence Finlandin vastuullisuuskouluttajana erilaisissa hankkeissa.

”Sedun uudessa strategiassa vastuullisuudella on ilahduttavan vahva rooli. Sedun toiminnan suorat ja epäsuorat vaikutukset sidosryhmien kautta ovat merkittävät. Sedun johto ja esihenkilöt ymmärtävät ison kuvan: mitä vastuullisuus konkreettisemmin tarkoittaa, mitä on kestävä kehitys, ja miten niitä voidaan edistää. Minun roolini on vahvistaa johdon ja esimiesten ymmärrystä sekä kannustaa käytännön toimintaan”, Riikka Rantakari kertoo.

Rantakarin pitämässä koulutuksessa oli noin 20 osallistujaa. Yksi koulutus pidettiin Seinäjoella ja jatkokoulutus Teamsin välityksellä. Koulutuksen taustalla hyödynnettiin EFQM-mallia.

”Koulutuksissa uskallettiin kysyä vaikeitakin kysymyksiä. Minua kouluttajana ja muita koulutukseen osallistujia haastettiin, ympäristövaikutuksia ja niiden moniselitteisyyttä pohdittiin ja niistä keskusteltiin positiivisella tavalla. Osallistujat ymmärsivät nopeasti aiheen monimutkaisuuden ja yhdessä ideoitiin, miten vastuullisuutta voitaisiin käytännössä edistää”, Riikka Rantakari kertoo.

”Pienin askelin liikkeelle”

Rehtori Pasi Artikainen ja laatupäällikkö Marita Syrjälä olivat erittäin tyytyväisiä koulutuksen antiin. He rohkaisevat muitakin organisaatioita lähtemään pienin askelin mukaan vastuullisuustyöhön.

”Saimme paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten vastuullisuutta voi viedä eteenpäin. Riikan asiantuntemus oli loistavaa”, Marita Syrjälä kehuu.

”Hahmotamme nyt vastuullisuuden kokonaiskuvan ja olemme asettaneet työlle tavoitteet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti”, Pasi Artikainen lisää.

Vastuullisuustyö lähtee Riikka Rantakarin mukaan tiedon lisäämisestä.

”Ensin tulisi miettiä, mitä vastuullisuus tarkoittaa omalle organisaatiolle. Miten organisaatio voi omalla toiminnallaan tukea kestävää kehitystä ja toimia vastuullisesti? Organisaatioiden kannattaa ehdottomasti kouluttautua ja kehittää osaamistaan. Vastuullisuus ja kestävä toiminta on jokaisen vastuulla, ja se ulottuu johdosta työntekijätasolle asti. Jokainen voi kysyä itseltään, mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri minun päivittäisessä työssäni”, Riikka Rantakari sanoo.

”Sedulla on oikea ote asiaan, ja vaikutus on iso, sillä he kouluttavat tulevaisuuden tekijöitä. On todella hienoa ja tarpeellista, että Sedun kaltaiset organisaatiot lähtevät tekemään vastuullisuustyötä”, Rantakari jatkaa.

Opiskelijoiden kautta vastuullisuustyön vaikutus kantaa pitkälle

Myös opiskelijoiden näkökulma on mukana, ja opiskelijahuollon kehittäminen on osana vastuullisuutta. Opintojen keskeyttäminen pyritään minimoimaan ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja työllistymiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

”Vastuullisuuteen liittyvät neljä eri näkökulmaa: ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen vastuu. Mietimme, mitä kaikkea jo teemme, mitä voisimme tehdä vielä lisää ja mihin voisimme keskittyä vielä enemmän. Nostimme toimintaohjelmaamme keskeisiä tavoitteita, ja näin niiden etenemistä on helppo seurata ja viedä eteenpäin”, laatupäällikkö Marita Syrjälä kertoo.

Sedussa on 5000–6000 opiskelijaa. Vastuullisuustyön vaikutus näkyy opiskelijoiden kautta pitkälle.

”Opiskelijamme tekevät työssäoppimista ja myöhemmin työllistyvät alueen yrityksiin. Sitä kautta meidän tekemämme työn vaikutus kantaa laajalle”, Artikainen sanoo.

Työ vastuullisuuden edelläkävijäksi jatkuu

Sedussa todettiin vastuullisuustyön alkaessa, että moni asia oli jo hyvällä mallilla. Tavoitteet ovat kuitenkin korkealla, ja työtä riittää.

”Visionamme on olla vastuullinen edelläkävijä, ja henkilöstömme on ollut helppo sitoutua tavoitteisiin. Tämä työ ei kuitenkaan tule koskaan valmiiksi. Tartumme seuraavaksi ekologiseen vastuullisuuteen ja lähdemme laskemaan hiilijalanjälkeä. Uudenlaista osaamista tarvitaan”, Pasi Artikainen sanoo.

”Kannustamme organisaatioita lähtemään mukaan vastuullisuustyöhön. Se on luonut positiivista virettä työyhteisöön, ja hyvä kello kuuluu kauas. Olemme saaneet myös opiskelijat hienosti mukaan vastuullisuustyöhön”, Pasi Artikainen ja Marita Syrjälä päättävät.

Kaipaatko tukea organisaatiosi vastuullisuusasioihin?

Me tuemme organisaatiotasi siirtymässä kohti kiertotaloutta ja entistä vastuullisempaa liiketoimintaa. Varaa tapaaminen ja jutellaan lisää!

Varaa tapaaminen

Referenssit aiheesta

Katso kaikki referenssit »