Siirry sisältöön

Sote-ala muuttuu vauhdilla – Oma Hämeessä toiminta kehittyy laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksen avulla

  • Laadun kehittäminen
  • Kesto: 6 kk
  • Vuosi: 2023

Tuoreessa Kanta-Hämeen hyvinvointialueessa Oma Hämeessä laatuun ja sen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota jo varhaisessa vaiheessa. Yksi keinoista on Excellence Finlandin kanssa henkilöstölle järjestetty laatu- ja kehityspäällikkökoulutuskokonaisuus. Sote-alalla laadukkaat prosessit ovat merkittävässä roolissa muun muassa potilasturvallisuudessa.

Hyvinvointialueiden perustaminen toi yhteen monta organisaatiota ja paljon erilaista osaamista. Yhdessä Excellence Finlandin kanssa järjestettävässä laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksessa luodaan yhteisiä toimintatapoja ja kehittämisen kulttuuria.

”On hienoa, että pääsemme kehittämään laatua jo hyvin varhaisessa vaiheessa, vaikka moni asia onkin vielä kesken. Saamme tärkeää osaamista heti alkumetreiltä lähtien”, sanoo osaamisen kehittämisen päällikkö Hanna Kulla-Numminen.

Monipuolinen osallistujajoukko

Excellence Finlandin kanssa järjestetty laatu- ja kehityspäällikkökoulutus on laaja-alainen ja käytännönläheinen valmennus, joka tarjoaa työkaluja laadun kehittämiseen.

”Meille räätälöityyn koulutuskokonaisuuteen osallistuu ihmisiä kaikilta Oma Hämeen toimialoilta. On rikkaus, että osallistujia on monipuolisesti eri ammattiryhmistä: lääkäreistä, hoitotyöstä, sosiaalityöstä, pelastuslaitokselta ja tukipalveluista. Samalla osallistujat pääsevät verkostoitumaan uudessa organisaatiossa”, Kulla-Numminen sanoo.

Yksi koulutukseen osallistuneista on asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Niina Göransson.

”Hyvinvointialueeseen on yhdistynyt monia organisaatioita, joissa kaikissa on ollut omat tapansa toimia. Laadun kehittämisen ohella koulutuksissa luodaan yhteisiä toimintamalleja. Kaikilla osallistujilla on sama tavoite: tehdä toiminnasta laadukasta ja sujuvaa”, sanoo Göransson.

Kehittämistä ja konkreettisia työkaluja

Oma Hämeessä koulutuskokonaisuus alkoi toukokuussa yhteisellä aloitustapahtumalla, ja ensimmäinen varsinainen koulutuspäivä oli syyskuun puolivälissä.

”Koulutuspäivät ovat olleet innostavia ja kouluttajat rautaisia asiantuntijoita. Olemme käyneet paljon keskusteluja laatutyöstä ja riskienhallinnasta. Koulutus on monipuolinen kokonaisuus, jonka aikana on luentoja, keskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä”, kertoo Göransson.

Yhteensä 13 koulutuspäivää sisältävä koulutus kestää reilut puoli vuotta, ja viimeiset koulutuspäivät pidetään huhtikuussa. Jokainen osallistuja tekee kurssin aikana omaan työhönsä liittyvän kehittämistehtävän.

Kun koulutuskokonaisuus on räätälöity juuri meille, saa siitä hyvin konkreettista tietoa, jota pystyy suoraan hyödyntämään omassa työssään. Itse olen keskittynyt asiakas- ja potilasturvallisuuteen. Meillä on paljon laite-, lääke- ja hoivan ja hoidon turvallisuuteen liittyviä prosesseja, joiden tulee olla kunnossa”, sanoo Göransson.

Laatuajattelu ja kehittäminen helpottavat arkea

Kulla-Nummisen mukaan henkilöstön kouluttaminen laatutyöhön on erittäin tärkeää.

”Asiakkaiden palvelun prosessissa on paljon elementtejä, joita kannattaa tarkastella ja kehittää. Siihen tarvitaan osaamista ja ammattitaitoa. Virheet ja toimimattomat prosessit tuottavat esimerkiksi taloudellista hukkaa”, sanoo Kulla-Numminen.

”Mielestäni on vahva veto- ja pitovoimatekijä, että työnantaja tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää omaa osaamista”, Göransson sanoo.

Laatuajattelu ja yhteiset toimintatavat tekevät sekä työntekijöiden että asiakkaiden arjesta helpompaa.

”Kehittämisen avulla luodaan laadukas hoitoprosessi, jossa asiakkaan tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja hyvinvointia voidaan tukea moniammatillisesti. On tärkeää, että pystymme tekemään moniammatillista yhteistyötä mahdollisimman sujuvasti”, Kulla-Numminen sanoo.

”Laatu- ja kehityspäällikkökoulutus tarjoaa ihmisille tärkeitä työkaluja ja viestii vahvasti siitä, että organisaatiomme on kehitysmyönteinen”, Kulla-Numminen kertoo.

Kyse on ihmisten hyvinvoinnista

Sote-ala kehittyy ja muuttuu koko ajan, jolloin laadukkaista prosesseista huolehtiminen on tärkeää.

”Ala digitalisoituu, ja uusia välineitä ja teknologiaa otetaan jatkuvasti käyttöön. Kehitys menee eteenpäin halusi sitä tai ei. Siksi on tärkeää, että meillä on työkaluja viedä kehitystä eteenpäin ja arvioida ratkaisuja”, sanoo Göransson.

Kulla-Nummisen mukaan yksi laatutyön tavoite on, että sisäiset prosessit toimivat mahdollisimman hyvin.

”Strategiamme ohjaa siihen, että Oma Hämeessä on laadukasta hoitoa ja tilaa löytyy kehittämiselle. On tärkeää, että voimme myös sisäisesti tuottaa laadukkaita palveluita, jotta meillä on hyvä tehdä töitä ja työ koetaan mielekkääksi. Hyvinvoiva henkilöstö on myös asiakkaiden etu. Toivoisin, että meille syntyy ketterä kulttuuri, jossa kehittäminen on osa arkea”, Kulla-Numminen kertoo.

”Viime kädessä työssämme on kyse ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Ei ole mitään sen arvokkaampaa, joten laatutyömme tulee olla kunnossa”, summaa Kulla-Numminen.

Kiinnostuitko koulutuksen toteuttamisesta organisaatiossasi?

Koulutuksemme on mahdollista räätälöidä organisaatiokohtaisesti juuri teidän toiveidenne ja tarpeidenne mukaan. Varaa tapaaminen ja keskustellaan tarkemmin!

Varaa tapaaminen

Referenssit aiheesta

Katso kaikki referenssit »