Siirry sisältöön

Nopeita voittoja ja strategista kehitystä – Stara kehittää toimintaansa yrityskohtaisten Lean Six Sigma Green Belt -koulutusten avulla

  • Prosessien kehittäminen
  • Kesto: 7+ v
  • Vuosi: 2016-

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran toimintaa kehitetään aktiivisesti Lean-filosofian mukaisesti. Kulttuurin avainasemassa on osaava henkilöstö, jota kannustetaan kehittämiseen. Staran tarpeisiin räätälöidyt Lean Six Sigma Green Belt -koulutukset ovat kasvattaneet osaamista talon sisällä ja luoneet organisaation toimintaan niin nopeita voittoja kuin pitkän aikavälin strategista kehitystäkin.

Lean-filosofia on kiinteä osa Staran strategiaa ja toimintatapaa, ja kulttuuria syvennetään jatkuvasti askeleittain. Pitkän uran Helsingin kaupungilla tehneen Staran hallintojohtajan Ilpo Laitisen mukaan avainasemassa on henkilöstön innostaminen.

”Haluamme henkilöstömme mukaan Lean-toimintamalliin ja jatkuvan kehittämisen periaatteisiin. Henkilöstöllämme on aidosti lupa lähteä kehittämään työn sujuvuudessa havaittuja ongelmia. Kulttuuri syntyy ennen kaikkea tekojen kautta”, Laitinen sanoo.

Yrityskohtaisista Green Belt -koulutuksista vauhtia kehittämiseen

Laitisen mukaan koulutus on tärkeä keino osaamisen kehittämiseen ja Starassa sekä johtoa että työntekijöitä koulutetaan aktiivisesti Lean-toimintatapaan.

Ensimmäinen Excellence Finlandin järjestämä Staralle räätälöity Lean Six Sigma Green Belt -koulutus pidettiin vuonna 2016 ja sen jälkeen niitä on pidetty tasaiseen tahtiin. Monipuolinen ja 9 koulutuskertaa kestävä valmennus sisältää niin teoriaopintoja kuin käytännön harjoittelua.

”Tällä hetkellä meillä on Excellence Finlandin kanssa neljäs Green Belt -koulutus menossa, joka valmistuu helmikuun lopulla. Yrityskohtainen lähestymistapa mahdollistaa sen, että koko pitkän koulutuksen ajan voidaan syventyä juuri oman organisaatiomme toimintatapaan. Koen, että saamme silloin eniten hyötyjä irti”, sanoo Laitinen.

”Meidän tarpeisiimme räätälöidyille kursseille osallistuu kerrallaan 12 työntekijää. On tärkeää, että voimme hyödyntää Green Belt -koulutuksen suorittaneita apuna Staran toiminnan kehittämisessä myös jatkossa”, sanoo Laitinen.

Koulutuksista suoraa käytännön hyötyä

Yrityskohtaisista Green Belt -koulutuksista on ollut Staralle monia hyötyjä. Koulutus tuo näkyväksi muun muassa organisaation kehityskohteita ja osaamista.

”Olemme iso organisaatio ja olemme yhä Lean-matkallamme. Excellence Finlandin toteuttamat koulutukset ovat olleet meille hyviä ja tärkeitä työkaluja toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen aikana käydään läpi oman organisaatiomme näkökulmasta sitä, missä hukkaa ilmenee, miten sitä voidaan taklata ja miten toimintaa sujuvoitetaan. Samalla pohditaan, miten saamaan aikaan saadaan tuotettua sekä laatua että tuottavuutta”, Laitinen kertoo.

Koulutuksessa myös Staran sisäistä osaamista tehdään paremmin näkyväksi. Osallistujat pääsevät keskustelemaan keskenään ja saavat parempaa näkyvyyttä muiden osallistujien työnkuvaan ja osaamiseen.

Nopeita voittoja ja pitkän aikavälin strategista kehitystä

Teorian lisäksi koulutuksen aikana syvennytään myös käytännön harjoituksiin. Osallistujat tekevät projektityön, jossa pyritään löytämään konkreettisia kehityskohteita organisaation toiminnassa.

”Projektityössä jokainen koulutukseen osallistuva syventyy johonkin omassa työssään havaitsemaansa haasteeseen ja pyrkii esittämään ratkaisuja sen ratkaisemiseksi”, kertoo Laitinen.

”Laajalla skaalalla syntyneissä projektitöissä on muun muassa perehdytty toimitilojen sijoittumiseen sekä ostolasku- ja hankintaprosessien sujuvoittamiseen. Isojen strategisten töiden vastapainona on syntynyt pienempiä kehityskohteita, joiden tulokset ovat näkyneet nopeastikin. Jokainen koulutus on parantanut organisaatiomme toimintaa”, Laitinen kertoo.

Ylin johto aktiivisesti mukana

Laitisen mukaan on tärkeää sitouttaa johtoa ja esihenkilöstöä Lean-ajatteluun.

”Olemme valmentaneet johtoamme ja esihenkilöitämme aktiivisesti Lean-ajatteluun. Jos organisaatiolla on aito pyrkimys kehittää kulttuuria, pitää myös johdon sitoutua sen edistämiseen”, Laitinen sanoo.

”Staralla ylin johto on myös ollut mukana seuraamassa Green Belt -koulutuksien projektitöiden esittelyitä. Esittelyissä työt on käyty yhdessä läpi ja niistä on keskusteltu. Tarkastelemme johdon ja kurssilaisten kanssa yhdessä, minkälaisia havaintoja on syntynyt ja minkälaisia toimenpiteitä niihin tarttuminen vaatii. Kehittymiseen on loistava mahdollisuus, kun valmennus on järjestetty omia tarpeitamme mukaillen”, sanoo Laitinen.

”Kannustan yrityksiä kouluttamaan osaajia”

Laitisen mukaan Green Belt -koulutukset sopivat monenlaisille organisaatioille, sillä kehitettävää löytyy aina.

”Vähemmistössä ovat ne organisaatiot, jotka eivät koulutuksesta hyötyisi. Lähes kaikissa organisaatioissa on tarve kehittää toimintaa ja palveluprosesseja, liittyivätpä ne sitten tuotantoon tai asiakaspalveluun”, Laitinen sanoo.

”Lean monesti hahmotetaan kapeasti hukan ja rönsyjen minimoimisen toimintatapana. Mukana on vahvasti kuitenkin myös osaamisen kehittämisen näkökulma. Osaamisen hyödyntämättömyys on myös eräänlainen hukka, ja valitettavasti suomalaisessa organisaatiokulttuurissa myös iso haaste. Osa Lean-toimintatavan ideaa on tehdä osaamista näkyväksi. Siitä olisi monessa organisaatiossa valtavasti hyötyä. Kannustan siis yrityksiä kouluttamaan osaajia systemaattisesti”, hän summaa.

Kiinnostuitko koulutuksen toteuttamisesta organisaatiossasi?

Koulutuksemme on mahdollista räätälöidä organisaatiokohtaisesti juuri teidän toiveidenne ja tarpeidenne mukaan. Varaa tapaaminen ja keskustellaan tarkemmin!

Varaa tapaaminen

Referenssit aiheesta

Katso kaikki referenssit »