Siirry sisältöön

Nordea Henkivakuutus kouluttaa koko henkilöstönsä Lean-ajatteluun – ”Parhaat tulokset saavutetaan, kun jokainen pääsee vaikuttamaan”

  • Prosessien kehittäminen
  • Kesto: 1 v
  • Vuosi: 2023

Nordea Henkivakuutus on parantanut toimintaansa aktiivisesti prosessien kehittämisen ja Lean-filosofian avulla. Seuraavana askeleena kaikki työntekijät koulutetaan Lean-ajattelun perusteisiin Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutuksen avulla. Tavoitteena on, että jokainen tuntee filosofian periaatteet ja pystyy soveltamaan niitä työssään.

Nordea Henkivakuutuksessa laatutyötä on tehty systemaattisesti vuodesta 2014 lähtien.

”Teimme suurta järjestelmäuudistusta ja näimme samalla mahdollisuuden kehittää toimintaamme prosessivetoiseksi, ja sitä kautta parantaa työmme laatua”, kertoo Nordea Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Pekka Luukkanen.

”Lähdimme yhdessä rakentamaan prosesseja, otimme ISO-standardin käyttöön ja omaksuimme Lean-filosofiaa osaksi työtämme. Prosessitoimintamalliin siirtyminen on ollut meille iso muutos”, kertoo Process Excellence Manager Timo Frank.

”Laatu ja prosessien kehittäminen ovat yksi ja sama asia. Prosessit luovat selkärangan laatutyölle. Niitä ei tule kuitenkaan pitää oletusarvona, vaan prosessit antavat kehikon kehittämistyölle”, Frank jatkaa.

Lean-filosofia koko henkilöstölle tutuksi Yellow Belt -koulutusten avulla

Nordealla Lean-filosofiaa on haluttu viedä eteenpäin koko henkilöstölle.

”Parhaiten hyödymme siitä, että koko organisaatiomme ymmärtää, mitä laadulla ja jatkuvalla parantamisella tarkoitetaan ja mitä sillä voidaan saavuttaa”, kertoo Luukkanen.

”Päätimme lähteä tekemään Lean-ajattelua tutuksi Excellence Finlandin tarjoaman Yellow Belt -koulutuksen avulla. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen jokaisella on perusymmärrys ja ajatus siitä, mitä hyötyjä Lean-ajattelu voi tuoda työhömme”, Frank kertoo.

Yellow Belt on Lean Six Sigma -menetelmän kaksipäiväinen koulutus, jossa käydään läpi perusteet prosessien hallinnasta ja parantamisesta. Nordea Henkivakuutuksella koulutukset aloitettiin keväällä 2023, ja vuoden loppuun mennessä koko 150-päinen henkilöstö on käynyt kahden päivän mittaisen peruskoulutuksen.

”Vaikka koulutus on tiivis ja vasta Lean-filosofiaan herättelevä, on osallistuneilta tullut runsaasti positiivista palautetta”, Luukkanen sanoo.

Leanin perusteiden jälkeen avainhenkilöitä on tarkoitus kouluttaa ”belttiurallaan” eteenpäin.

”Parhaat tulokset saavutetaan, kun jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan. Tästä voi vetää suoran linkin myös henkilöstötyytyväisyyteen. Ihmisille on tärkeää, että työ antaa mahdollisuuden kehittyä ja oppia uutta”, Luukkanen sanoo.

Lean-ajattelun avulla vähennetään kiireen tunnetta ja poistetaan turhia työvaiheita

Frankin ja Luukkasen mukaan on tärkeää, että henkilöstö osaa soveltaa Lean-ajattelua omassa työssään.

”Meillä on yhteiset periaatteet, joita sovellamme eri puolella organisaatiotamme. Emme sanele käsikirjasta, miten työt täytyy tehdä, vaan haluamme, että henkilöstö pitää Lean-ajattelun periaatteet mielessään ja soveltaa niitä omaan toimintaansa”, Luukkanen sanoo.

Työn arvioinnin ja kehittämisen avulla arkea saadaan sujuvoitettua.

”Jatkuvasti puhutaan siitä, että vaatimukset ja kilpailu kasvavat koko ajan. Kun 150 ihmistä käyttää aikaansa miettien, miten päivittäisiä töitä voitaisiin tehdä järkevämmin, saadaan vähennettyä kiireen tuntua ja turhia työvaiheita”, Luukkanen sanoo.

”On tärkeää, että vaatimustaso ei jatkuvasti kasva, vaan päivittäisestä työstä tehdään helpompaa ja mielekkäämpää muun muassa automaation ja turhien työvaiheiden poistamisen avulla”, Frank sanoo.

Laatutyö on tuottanut tulosta

Luukkanen ja Frank korostavat, että laatutyö ei ole mikään erillinen projekti, vaan tapa, jolla toimitaan joka päivä. Nordealla systemaattinen prosessien kehittäminen ja Lean-ajattelun omaksuminen on näkynyt konkreettisesti muun muassa talouden luvuissa.

”Olemme saavuttaneet maailmanluokan luvut siinä, että pystymme tällä porukalla pyörittämään tämän kokoista yhtiöitä. Kustannustasomme on matala verrattuna moniin samankokoisiin yrityksiin”, Luukkanen iloitsee.

”Meillä on yhteiset mittarit, joiden avulla tarkastelemme kehityspolkuamme. Näin voimme seurata missä mennään ja mihin kehitysponnistuksia kannattaa suunnata”, Frank sanoo.

”Toimintamme sujuvuus ja prosessien hiomisen merkitys näkyi tulikokeessa pandemian alkaessa, kun kaikki toiminnot siirrettiin hetkessä etätyöksi ja pystyimme siitä huolimatta toimimaan kaikessa keskeytyksettä”, Luukkanen sanoo.

Luukkasen mukaan prosessien kehittäminen on myös tehokas riskienhallinnan keino.

”Kun prosessit ja toimintatavat on kuvattu selkeästi, eivät prosessit keskeydy esimerkiksi henkilöstövaihdoksen seurauksena. Tieto on olemassa ja uuden työntekijän on helpompi aloittaa”, Luukkanen sanoo.

Nordealla laatumatkaa aiotaan jatkaa määrätietoisesti eteenpäin.

”Laatu on matka, joka ei tule koskaan päättymään. Vastaan ei koskaan tule tilannetta, jolloin toimintamme olisi valmista. Kehitymme olemalla uteliaita ja hakemalla oppia myös oman organisaatiomme ulkopuolelta. Asiat lähtevät nopeasti rapautumaan, jos ei jatkuvasti ole valmis panostamaan ja investoimaan rahaa, aikaa ja resursseja laadun ylläpitämiseen”, summaa Luukkanen.

Kiinnostuitko yrityskohtaisista koulutuksista?

Varaa maksuton tapaaminen, ja toteutetaan juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin räätälöity koulutus!

Varaa tapaaminen

Referenssit aiheesta

Katso kaikki referenssit »