Siirry sisältöön

Mitä on muutosjohtaminen?

  • Johtaminen
  • Julkaistu:

Tänä päivänä muutos on jatkuvaa, joten muutosjohtamisesta on tullut ydintaitovaatimus jokaiselle johto- ja esihenkilötehtävissä toimivalle. Keskeistä muutosjohtamisessa on ihmisten johtaminen ja toimiva viestintä.

Muutosjohtamista voidaan ajatella muutoksen johtamisena tai muutoksessa johtamisena. Organisaatiot muodostavat ekosysteemejä, joissa tapahtuu jatkuvaa muutosta: jossain tapahtuva muutos vaikuttaa kaikkiin kyseisessä ekosysteemissä toimiviin organisaatioihin, joiden puolestaan täytyy tehdä muutoksia omassa toiminnassaan. Kaiken tämän ”pienemmän” muutoksen lisäksi meihin vaikuttavat myös megatrendit, joiden huomiotta jättäminen on organisaatioille lähes mahdotonta. Organisaatioiden on siis muututtava pysyäkseen ”hengissä” – halusivatpa ne muutosta tai eivät.

Kuinka muutosta johdetaan?

Muutosjohtajuus on ihmisten ja organisaation muutoskyvykkyyden kasvattamista ja ylläpitämistä. Parhaiten selviävät organisaatiot, jotka ovat proaktiivisesti ajamassa muutosta sen sijaan, että vain reagoivat siihen.

Muutos tapahtuu aina ihmisten ajattelun ja toiminnan muutoksen kautta, eli muutosta johdetaan ihmisiä johtamalla. On liian paljon huonoja esimerkkejä siitä, että kuvitellaan muutoksen tapahtuvan itsestään, kun julkaistaan uusi strategia tai otetaan käyttöön jokin uusi järjestelmä. Muutos ei tapahdu näin, vaan ihmiset tekevät sen. Onkin sanottu, että strategiaa ei pidä ”jalkauttaa”, vaan se pitää ”käsittää”.

Tutustu muutosjohtamisen koulutuksiimme »

Esimiehen ja johdon rooli

Ihmiset kaipaavat työlleen merkitystä. Jos he eivät näe syytä tai tarvetta muutokselle, on heidän vaikeaa motivoida itseään toimimaan eri tavoin kuin aiemmin. On siis tärkeää, että ihmiset näkevät ja ymmärtävät muutoksen tarpeellisuuden. Jotta koko henkilöstö näkee muutoksen tarpeellisuuden, on kaikkien oltava samalla ”kartalla”.

Yksi hyvä tapa yhteisen näkemyksen saavuttamiseen on toiminnan läpikäynti tai itsearviointi esimerkiksi EFQM-mallin avulla. Itsearviointi kannustaa myös kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen, ja kokonaisuuden hahmottaminen tekee siitä helpompaa.

Muutosvastarinta ja sen voittaminen

Olemme kaikki erilaisia, ja meillä on erilaiset muutosvalmiudet. Osa rakastaa uusia asioita ja lähtee heti uteliaana niitä kokeilemaan. Osa taas on hyvin turvallisuushakuisia, jolloin he voivat helposti nähdä muutokset uhkina – mikä usein voikin olla muutosvastarinnan syy.

Yleensä ihminen haluaa tietää, mitä muutos hänen kannaltaan tarkoittaa. Muutosjohtajalla olisi hyvä olla valmiita vastauksia saamiinsa kysymyksiin – tai ainakin valmiuksia näiden kysymysten käsittelyyn. Usein kuitenkin muutoksessa erityisesti organisaation johto on kiireinen eikä ole läsnä vastaamassa näihin kysymyksiin. Muutosjohtaminen on siis mitä suurimmassa määrin myös lähijohtamista – täytyy olla läsnä ihmisille.

Tutustu muutosjohtamisen koulutuksiimme »

Viestinnän merkitys

Toimiva viestintä on keskeinen asia onnistuneessa muutosjohtamisessa. Muutoksesta tulee viestiä mahdollisimman avoimesti ja eri kanavissa, ja ihmisille tulee antaa mahdollisuus kysyä ja kyseenalaistaa – siitä voi syntyä loistavia ideoita muutoksen toteuttamiseksi!

Ihmiset kannattaa osallistaa jo muutostarpeen pohtimiseen sekä tietenkin myös muutosten toteuttamisen suunnitteluun. Kun ihminen pystyy vaikuttamaan elämässään ja työssään tapahtuviin asioihin, on hänen helpompi niihin myös sopeutua. Lisäksi asioiden pohtiminen yhdessä tuo tullessaan lukuisia muita hyötyjä.

Johtaja ei siis tee muutosta yksin, vaan jokainen meistä on oman elämänsä ”muutosjohtaja”. Jokaisen on hyvä tuntea itsensä ja oma suhteensa muutokseen. Hyvä johtaja voi tukea tätä yksilöllistä muutosprosessia jokaisen kohdalla. Voidakseen olla tukena muutoksessa täytyy muutosjohtajan tuntea ensin itsensä:

  • Miten minä itse suhtaudun muutokseen?
  • Mitkä ovat minun heikkouteni ja vahvuuteni muutostilanteissa?

Vasta näitä kysymyksiä pohdittuaan hän pystyy tukemaan muita heidän omissa muutosprosesseissaan.

Muutosjohtamiseen on olemassa useita malleja ja teorioita, joista toki on hyötyä muutosten ymmärtämisessä. Muutosta ei kuitenkaan johdeta malleilla tai teorioilla, vaan kokonaisvaltaisella näkemyksellä, inhimillisyydellä ja kaikkia osallistaen. Muutosjohtajan tärkeimmät kompetenssit ovatkin mielestäni:

  • Ihmisten johtaminen
  • Viestintä
  • Avoimuus uudelle
  • Kokonaisvaltainen ajattelu

Hyvä uutinen on se, että kaikkia näitä voi kehittää!

Haluatko kehittyä muutosjohtajana?

Järjestämme koulutusta ja konsultointia mm. EFQM-mallin hyödyntämisestä muutoksen tukena. EFQM-mallin perusteet -koulutuksen suoritettuasi voit osallistua EFQM-muutosjohtaja -koulutukseen, jossa tutustut erilaisiin muutosjohtamisen malleihin, itseesi muutosjohtajana sekä syvennät osaamistasi EFQM-mallin hyödyntämisestä muutoksen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Haluatko tukea muutosjohtamisen kehittämiseen organisaatiossasi? Varaa maksuton tapaaminen, sparrailemme mielellämme kanssasi!

Kirjoittaja

Kouluttaja Mira Kivistö
Mira Kivistö

Senior Consultant

KTM, Pol. kand. Miran intohimona on toiminnan kehittäminen ihmisiä osallistamalla ja siihen EFQM-malli sopii erittäin hyvin. Mira kouluttaa ja konsultoi pääasiassa EFQM-mallin hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä. Hän on opiskellut myös psykologiaa, työpsykologiaa ja palvelumuotoilua, joita hän hyödyntää työssään. Mira työskentelee mielellään suomeksi, ruotsiksi ja englannksi.