Siirry sisältöön

Puolustusvoimien Jari Mikkonen kannustaa jatkuvaan kehittämiseen – ”Menestystä ei tule ilman laatua”

  • Kilpailukyky, Laadun kehittäminen
  • Julkaistu:

Laatuyhdistyksen neuvottelukunnan tuore puheenjohtaja kenraalimajuri Jari Mikkonen on tehnyt pitkän uran Puolustusvoimissa, jossa on tehty pitkäjänteistä työtä laadun ja kehittämiskulttuurin kehittämisessä. Suomen Nato-jäsenyyden myötä Puolustusvoimien laatutyössä otetaan uusia askeleita. Mikkonen kannustaa mukaan Laatuyhdistyksen toimintaan, sillä verkostosta saa sparrausapua toiminnan kehittämiseen.

1990-luvulla Ilmavoimien kadettikurssilta valmistunut Mikkonen on toiminut Puolustusvoimissa muun muassa hävittäjälentäjänä, esikuntatehtävissä, Karjalan lennoston komentajana ja Ilmavoimien esikuntapäällikkönä. Tällä hetkellä hän tekee töitä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajana. Laatuajattelu on kulkenut hänen työssään pitkään muun muassa eri organisaatioissa tehtyjen strategiatöiden mukana.

Mikkoselle neuvottelukunnan puheenjohtajuus on kunniatehtävä. Neuvottelukunta on Laatuyhdistyksen neuvoa antava elin, joka koostuu päättävien yhteisöjäsenten ylimmistä johtajista.

”Neuvottelukunnan kanssa kokoonnumme säännöllisesti ja olemme Laatuyhdistyksen hallituksen tukena. Tehtävämme on antaa hyviä eväitä operatiiviselle johdolle”, Mikkonen sanoo.

”Olin otettu siitä, että minua pyydettiin tähän tehtävään. Edeltäjäni ovat tehneet hyvää työtä ja toimintamallit ovat kohdallaan. Puheenjohtajana haluan keskittyä aktivoimaan ja inspiroimaan ihmisiä lisää mielenkiintoisten tapahtumien kautta”, Mikkonen sanoo.

Tutustu Suomen Laatuyhdistyksen jäsenetuihin ja liity mukaan »

Puolustusvoimissa tehdään pitkäjänteistä laatutyötä

Laatutyössä on Puolustusvoimissa pitkät perinteet ja toimintaa on kehitetty systemaattisesti.

”Puolustusvoimissa ollaan hyvin laatutietoisia ja sertifikaatit ovat voimassa. Toiminnassa noudatetaan useita eri standardeja ja toimintaa on auditoitu säännöllisesti”, Mikkonen kertoo.

Puolustusvoimissa on käytössä oma toimintajärjestelmä, jota sovelletaan eri tulos- ja hallintoyksiköissä. Mikkonen on itse ollut vahvasti mukana laatutyössä etenkin Ilmavoimissa.

”Ilmavoimien motto kuuluu ‘laadussa on voimamme’. Ilmavoimissa on rakennettu kulttuuria, jossa häiriöistä raportoidaan avoimesti eikä virheistä rankaista. On tärkeää pitää mielessä, että vaativien asioiden kanssa työskennellessä aina välillä sattuu ja tapahtuu, mutta avoimen raportoinnin avulla pystytään varmistamaan, ettei samoja virheitä tehdä uudelleen. Näin toimintaa kehitetään jatkuvasti”, sanoo Mikkonen.

”Koen strategiatyön erityisen tärkeäksi, se on organisaation työn teon perusta. Siinä määritellään arvot, visio ja missio sekä strategia, eli toimenpiteet, joilla visio toteutetaan. Sen kautta lähtee henkilöstön sitouttaminen. Toimintajärjestelmä puolestaan kuvaa miten strategiaa toteutetaan”, Mikkonen sanoo.

Excellence Finladista asiantuntija-apua toiminnan kehittämiseen

Excellence Finland on ollut Puolustusvoimille merkittävä apu toimintamme kehittämisessä. ”Olemme muun muassa kouluttaneet paljon laatupäälliköitä Excellence Finlandin kursseilla ja hyödyntäneet Excellence Finlandin asiantuntemusta laatutoiminnan jalkauttamisessa Puolustusvoimiin”, Mikkonen kertoo.

Ilmavoimat on osallistunut Suomen Laatupalkinto -kilpailuun.

”Kilpailu on toiminut erinomaisena kehittämisapuna. Se on pakottanut miettimään laatuasioita ja sitä kautta toiminut kirittäjänä. Kilpailun kautta asiantuntijoilta saa erittäin tärkeää palautetta oman organisaation toiminnasta”, sanoo Mikkonen.

Tutustu Suomen Laatuyhdistyksen jäsenetuihin ja liity mukaan »

Nato tuo uuden ulottuvuuden myös laatutyöhön

Suomen liittyminen Natoon on tuonut uuden ulottuvuuden Puolustusvoimien laatutyöhön.

”Nyt omat toimintamallimme täytyy integroida Naton malleihin. Olemme olleet Naton kumppaneita jo pitkään ja rakentaneet systemaattisesti yhteensopivuutta. Olemme varsin yhteensopivia, mutta töitä riittää silti yhä”, kertoo Mikkonen.

”Käytössämme on muun muassa Naton käyttämä GQA-laadunvarmistusmenettely. Olemme lisäksi aktiivisesti kehittäneet toimintatapojamme. Käytämme esimerkiksi taktista englannin kieltä sotilasilmailussa ja mahdollisimman paljon samaa terminologiaa, taktiikkaa ja taistelutekniikoita Naton kanssa”, Mikkonen jatkaa.

”Vastuullisuus on piristänyt laatuajattelua”

Mikkonen on seurannut työnsä kautta laatutyön kehitystä pitkään.

”90-luvulla laatu oli muotia ja se on vuosien varrella kehittynyt oletusarvoksi – ja hyvä niin. Laatuajattelu on jo lähes itsestäänselvyys ja ymmärretään, että menestystä ei tule ilman laatua. Nyt kiertotalous ja vihreät arvot tulleet osaksi laatutyön kokonaisuutta. Se on ehdottomasti piristänyt ja laajentanut laatuajattelua”, Mikkonen pohtii.

Neuvottelukunnan tuore puheenjohtaja kannustaa laatutyön ammattilaisia osallistumaan aktiivisesti Excellence Finlandin toimintaan.

”Verkoston kautta saa sparrausta, hyviä ideoita ja työkaluja toiminnan kehittämiseen. On arvokasta keskustella alan parhaiden tekijöiden kanssa – aina oppii jotain uutta. Laatutyö on loppujen lopuksi hyvin kokonaisvaltaista toiminnan kehittämistä”, summaa Mikkonen.

Suomen Laatuyhdistyksen jäsenyys kannattaa

Tutustu Suomen Laatuyhdistyksen jäsenetuihin ja liity mukaan.

Tutustu jäsenetuihin