Siirry sisältöön

Henkilöstöstrategia

 • Johtaminen
 • Julkaistu:

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on suuri kilpailuetu, ja henkilöstöön panostaminen kannattaa. Hyvä henkilöstöstrategia mahdollistaa työsuhteiden pitkäaikaisuuden, rekrytoinnin sujuvuuden ja liiketoiminnan kehittymisen.

Mitä henkilöstöstrategialla tarkoitetaan?

Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin suunnitelma siitä, miten henkilöstö toteuttaa organisaation strategiaa ja miten henkilöstönäkökulma otetaan huomioon organisaation toiminnassa.

Henkilöstöstrategia pohjautuu organisaation arvoihin ja liiketoimintastrategiaan. Vahvasti yrityksen missiolle, arvoille ja strategialle omistautunut henkilöstö saa aikaan parempia liiketoiminnan tuloksia. Henkilöstöstrategian ytimessä ovat osaaminen, työhyvinvointi ja katsominen nykyhetken lisäksi tulevaisuuteen.

Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme »

Mistä hyvä henkilöstöstrategia koostuu?

Hyvässä henkilöstöstrategiassa huomioidaan laaja-alaisesti henkilöstöön ja ihmisten johtamiseen liittyvät näkökulmat, esimerkiksi seuraavat:

 • Liiketoiminta-alueiden ja yksiköiden rajat ylittävä yhteistyö
 • Avoin ja vahva palautekulttuuri
 • Esihenkilötyö ja johtamisote, esimerkiksi valmentava johtaminen
 • Tavoitteiden asettaminen ja suorituksen johtaminen
 • Kannustava palkitsemiskäytäntö
 • Osaamisen johtaminen – oikea henkilö oikeassa paikassa
 • Jatkuva oppiminen – nykyisen henkilöstön kehittäminen ja varautuminen tuleviin osaamistarpeisiin
 • Jatkuvuuden varmistaminen – seuraajasuunnittelu
 • Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
 • Hybridityön pelisäännöt
 • Monimuotoisuus ja tasa-arvo
 • Tiedon säilyttäminen ja jakaminen

Strateginen henkilöstöjohtaminen

Strateginen henkilöstöjohtaminen tarkoittaa keinoja saada henkilöstö toimimaan niin, että heidän toimintansa tuloksena organisaatio menestyy ja saavuttaa strategiset tavoitteensa. Hyvin olennaista strategisessa henkilöstöjohtamisessa on se, miten henkilöstö nähdään organisaatiossa. Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö voidaan nähdä strategisena kilpailuetuna.

Motivaation heikkeneminen, sairauspoissaolot ja henkilöstön korkea vaihtuvuus ovat usein seurausta yrityskulttuurista, joka keskittyy pelkästään asioiden johtamiseen ja taloudellisiin tuloksiin ja jättää ihmiset huomioimatta. Kun henkilöstöstrategian mukainen johtajuus toteutuu arjessa, henkilöstö tekee parhaansa organisaation eteen ja toteuttaa yrityksen strategiaa omalta osaltaan. Työntekijät sitoutuvat yritykseen, jos työnantaja toimii työntekijöiden hyvinvointia ja etua ajatellen. Tällöin yhteistyö on pitkäkestoista, henkilöstön vaihtuvuus vähentyy ja osaaminen voidaan säilyttää. Hyvä henkilöstöstrategia ja -johtaminen parantavat myös työnantajamielikuvaa ja houkuttelevat yritykseen uusia osaajia, jolloin rekrytointi helpottuu.

Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme »

Miten hyvä henkilöstöjohtaminen edistää yrityksen uudistumista?

Henkilöstöjohtamisen ytimessä on ihminen: toiminta tähtää henkilöstön hankintaan, kehittämiseen, ohjaamiseen, arviointiin ja motivointiin siten, että henkilöstö voi työssään hyvin ja yrityksen tavoitteet toteutuvat. Henkilöstöjohtamiseen liittyy läheisesti myös osaamisen johtaminen.

Osaamisen johtaminen on yrityksen kilpailukyvyn varmistamista ja asiakaslupauksen täyttämistä tänään ja tulevaisuudessa. Henkilöstön osaamiseen panostaminen mahdollistaa tuottavuuden kasvun ja uusien liiketoimintojen kehittymisen, lisää henkilöstön hyvinvointia ja motivaatiota sekä edesauttaa yrityksen kykyä uudistua.

Osaamisen johtaminen on jatkuva prosessi, joka sisältää viisi päävaihetta:

 1. Yrityksen johto määrittää osaamistarpeet tulevaisuuden tavoitteiden perusteella. Yrityksen johdolla on käsitys yrityksen tulevaisuudesta ja sen tuomista haasteista ja tavoitteista. Mitä paremmin tulevaisuus on kiteytetty strategiaksi, sitä helpompi se on purkaa arjen toimenpiteiksi ja varmistaa oikeat kehittämispolut.
 2. Rakennetaan osaamispuu: tunnistetut ylätason osaamistarpeet jaetaan pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Osaamisen purkamisessa on syytä käyttää useita eri näkökulmia yrityksen toimintojen tai prosessien kautta sekä eri organisaatiotasojen kautta.
 3. Määritetään osaamistarpeet yksiköittäin. Yksiköissä, kuten esimerkiksi myynnissä, hankinnassa ja tuotannossa, keskustellaan, mitä osaamispuuhun kuvatut osaamiset käytännössä tarkoittavat yksiköiden osalta. Vaikutukset kirjataan yksityiskohtaisemmiksi osaamisiksi osaamismatriisiin.
 4. Arvioidaan henkilökohtaiset osaamistarpeet ja laaditaan kehittymissuunnitelma. Esihenkilö tarkistaa, aiheuttaako osaamismatriisi muutostarpeita toimenkuvissa. Osaamismatriisin vaikutus henkilökohtaisen toimenkuvan mukaisiin tehtäviin käsitellään esihenkilön ja työntekijän välillä esimerkiksi kehityskeskusteluiden yhteydessä.
 5. Laaditaan yrityksen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu henkilökohtaisiin suunnitelmiin. Henkilökohtaisista arvioinneista ja suunnitelmista tehdään yhteenveto, jotta voidaan varmistaa, että toimenpiteet ovat oikeat ja niiden toteuttamiseksi on riittävät resurssit.

Ympäröivä yhteiskunta ja globaalit muutokset vaikuttavat yritysten henkilöstöstrategioihin. Jatkuva uudistuminen on yrityksille elinehto. Koronapandemian aikana henkilöstöstrategioissa alettiin ottaa huomioon erilaiset etätyötä tukevat toimintamallit ja hybridityöhön liittyvät työhyvinvoinnin näkökulmat. Tunteiden ja tunneilmaston johtaminen, psykologinen turvallisuus, jatkuva itsensä kehittäminen ja itseohjautuvuus ovat teemoja, jotka kantavat myös tulevaisuuteen.

Haluatko kehittyä strategian mestariksi?

Koulutuksissamme viet strategiataitosi seuraavalle tasolle ja opit kehittämään organisaatiosi toimintaa! Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme:

Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja organisaatiosi strategiatyön kehittämiseen, lue lisää!

 

Strateginen johtaminen
 • Johtaminen
Mitä on muutosjohtaminen?
 • Johtaminen