Siirry sisältöön

Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksesta uusia näkökulmia ja oivalluksia kanssaoppijoilta

  • Laadun kehittäminen
  • Julkaistu:

Irina Huuskonen, Patrian Director, QEHS

Patrian Irina Huuskonen osallistui Laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen saadakseen syvällisempää ymmärrystä laatuasioista. Hän sai koulutuksesta uusia näkökulmia ja keinoja organisaationsa toiminnan tehostamiseen sekä vertaisryhmän, jonka hän uskoo olevan tukena koulutuksen jälkeenkin.

Director, QEHS Irina Huuskonen on työskennellyt reilut 20 vuotta Patrialla, ja erilaiset kehitystehtävät ovat aina kuuluneet osaksi työnkuvaa. Hän on tutustunut moniin laatuasioihin matkan varrella ja oppinut niitä työnsä kautta. Nyt laatujohtajana hän kaipasi laadun ja toiminnan kehittämisen kokonaiskuvaa ja syvällisempää tietoa sen osa-alueista, joten hän päätti osallistua Laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen.

Ennen koulutusta Huuskonen koki hallitsevansa perustiedot suhteellisen hyvin, mutta koulutuksen aikana hän sai lisää tietoa ja ymmärrystä siitä, miten eri asiat liittyvät toisiinsa ja mitä kaikkea laatu todellakin tarkoittaa.

”Osallistujina oli juuri aloittaneita ja pidempään laadun parissa työskennelleitä ja kaikki saivat aivan varmasti uusia ajatuksia. Pitkään laadun parissa työskenneille tuli uusia näkökulmia, hoksauksia ja hyvää benchmarkingia. Uusille tässä oli juuri niitä asioita, joita heidän pitää laatutehtävissä tietää”, Huuskonen kertoo.

Tutustu Laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen ja ilmoittaudu mukaan »

”Koulutus oli kokonaisvaltainen ja laaja. Se käsitteli niitä laadun eri osa-alueita, joista halusin lisätietoa. Kaipasin syvällisempää tietoa ja erilaisia näkökulmia, esimerkiksi ISO 9001 -standardiin liittyen – eri ihmiset/toiminnot tulkitsevat eri tavoilla standardin sisältöä. Miten hyödyntää EFQM:ää? Millaisilla työkaluilla prosessien ongelmatiikkoja voitaisiin korjata?”

”Kunkin jakson jälkeen tehtiin konkreettisia välitehtäviä. Välillä tuntui raskaalta aikataulupaineiden takia, mutta tehtävät olivat hyviä: Piti palauttaa mieleen jaksolla käsiteltyjä asioita ja peilata miten tämä juttu on meillä omalla työpaikalla. Aina syntyi oivalluksia”, Huuskonen sanoo.

Kurssitovereilta tukea ja oivalluksia

Huuskonen koki kurssitoverien tuen tärkeäksi koulutuksen aikana, ja uskoo vertaisryhmän olevan tärkeä jatkossakin.

”Lähipäivät olivat kaikkein antoisimmat, koska harjoituksia tehdessä eri kokoonpanoissa tutustui hyvin ihmisiin ja erilaisiin tapoihin ratkaista samanlaisia ongelmia. Tuli paljon oivalluksia ja keksittiin yhdessä ratkaisuja toistemme haasteisiin – jotka olivat yllättävän samanlaisia erityyppisissä organisaatioissa työskentelevillä kurssitovereilla”, Huuskonen kertoo.

Myös kouluttajien osaaminen ja opetustyyli saavat Huuskoselta kiitosta.

”Kouluttajat olivat päteviä, ei perinteisiä luentoja vaan letkeä ja osallistava asenne, vuoropuhelua, haastamista puolin ja toisin. He onnistuivat luomaan avoimen ilmapiirin”, Huuskonen kehuu.

Tutustu Laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen ja ilmoittaudu mukaan »

Kompaktista koulutuksesta kokonaisvaltainen osaaminen

Huuskonen on koulutukseen kokonaisuutena tyytyväinen.

”Suosittelen tätä koulutusta ilman muuta kaikille laadun ja kehitysprojektien kanssa työskenteleville organisaatiotasosta riippumatta. Kokonaisvaltaisuus ja vahva vuorovaikutteisuus sekä ammattitaitoiset asiantuntijat kouluttajina takaavat koulutuksen antoisuuden. Ja ne kanssaoppijat! Laatujohtajana minulle tärkeää oli juuri tuo kokonaisvaltaisuus, uusien näkökulmien saaminen ja keinot, joilla voin tehostaa organisaationi toimintaa”, Huuskonen kertoo.

”Oli huippujuttu, että ihmisten johtamiseen, erilaisuuteen, motivaatiotekijöihin ja vuorovaikutustyyliin liittyvät asiat olivat osa koulutusta. Leaniakin oli jonkin verran mukana, joten jos joku ei pääse opiskelemaan Lean Six Sigmaa, kannattaa tulla tänne, ainakin perusteita asiasta kerrotaan. Koulutus oli pituudeltaan kompakti, mikä tärkeää kiireisessä arjessa”, Huuskonen huomauttaa.

Kiinnostuitko Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksesta?

Tutustu suosittuun koulutukseemme ja varaa paikkasi nyt!

Ilmoittaudu Laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen