Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Hei! Voimmeko auttaa? Jätä viesti, niin otamme yhteyttä Sinuun.

Metsä Group

Metsä Group

Toimeksianto

Tavoitteena on toimintamallien yhdenmukaistaminen ja prosessien laadun parantaminen sekä sitä kautta tukea kannattavuutta.

Aikajakso

2002–jakuvaa

Taustaa

EFQM-viitekehys on ollut Metsä Groupissa käytössä jo vuodesta 2002 lähtien.

Metsä Groupin saha- ja selluliiketoiminta, Metsä Fibre, on käyttänyt toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa EFQM-mallia vuodesta 2002 lähtien tehden säännöllisesti itsearviointeja sekä osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin laatukilpailuihin. 

Projektin eteneminen

 • Metsä Groupissa on otettu käyttöön prosessijohtamismalli, jonka avulla viiden liiketoiminta-alueen toimintaa ohjataan ja kehitetään yhtenä tehokkaana kokonaisuutena erillisten yksiköiden sijaan. 
 • Samalla käyttöön otettiin myös uusi Metsä Groupin sisäinen prosessien arviointimalli, jonka avulla yhteisiä prosesseja kehitetään ja niiden toimintaa ja toimivuutta arvioidaan. Malli perustuu EFQM viitekehykseen.
 • Prosessiarviointeja tehdään vuosittain valikoiduille prosessialueille. Niihin osallistuvat kaikki liiketoiminta-alueet. 

Tulokset 

Koulutukset ja arvioinnit:

 • Koulutukset ovat synnyttäneet yhteistä kehittämisintoa ja hengen nostatusta.
 • Ryhmissä on ollut kollegoita eri puolilta Suomea ja myös muista maista – koulutukset ja arvioinnit ovat mahdollistaneet tutustumisen ja kehittämisen vertaisten kanssa.
 • Arvioinneissa opimme toiminnastamme ja toisiltamme. 
 • Arvioinnit nostavat esille vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä toimivat sisäisen benchmarkingin lähteenä. 

EFQM-viitekehyksenä:

 • Malli on kattava erinomaisen organisaation kriteeristö, johon pystymme vertaamaan toimintaamme. 
 • Mallin pohjalla on kehitysnäkökulma – arvioinneissa haetaan avointa keskustelua ja vuorovaikutusta.
 • Viitekehys painottaa Metsälle tärkeitä asioita, kuten kestävää kehitystä, uudistumista, vastuullisuutta ja sidosryhmien tärkeyttä. 
 • Teemme arviointeja samalla tavalla paikasta ja ajasta riippumatta. 
 • Metsän sisäiset arvioijat ovat myös olleet mukana arvioimassa muita organisaatioita – tästä saamme arvokasta arviointikokemusta.

Saavutuksina Metsä Groupin saha- ja selluliiketoiminnan Metsä Fibren 2012 Suomen laatupalkintovoitto sekä 2019 the Outstanding Achievement for Sustainability - voitto ja Recognised for Excellence 6 Stars taso.

Metsä Groupin kartonkiliiketoiminta, Metsä Board, osallistui ensimmäistä kertaa EFQM CE LENS arviointiin vuonna 2021. Saavutuksina Suomen laatupalkintovoitto sekä Excellence Finlandin myöntämä kiertotalouspalkinto.