Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Hei! Voimmeko auttaa? Jätä viesti, niin otamme yhteyttä Sinuun.

Etelä-Pohjanmaan terveyskeskukset

Etelä-Pohjanmaan terveyskeskukset

Palvelumuotoiluun perustuva prosessien kehittämishanke ”Huomisen terveyskeskus”

Etelä-Pohjanmaan terveyskeskukset: 2018–2019

Lähtötilanne ja haaste

Asiakas halusi 

 • Suunnitella strategian täytäntöönpanon
 • Yhdenmukaistaa valittuja prosesseja asiakkuusnäkökulmasta
 • Uudistaa mittarointia ja johtamismallia
 • Parantaa asiakas/potilaskokemusta sekä uudistaa palveluita sisältäen sekä paikan päällä että verkon kautta tapahtuvat palvelut

Ratkaisu

 • Yhteensä 6 kk aikana hankkeeseen osallistui välittömästi tai välillisesti noin 500 henkilöä. 
 • Asiakkaiden/potilaiden tarpeet, tavoitepalvelupolut ja onnistumisen mittarit mallinnettiin kolmelle tärkeimmälle segmentille.
 • Johtamis- ja toimintamallien osalta dokumentoitiin parhaat käytännöt, jotka olivat pääosin omista käytännöistä, mutta myös muualta, yksityiseltä sektorilta ja osittain muilta toimialoilta.

Asiakkaan kommentti

 • Konkreettisia kehittämisasioita vietiin eteenpäin.
 • Työpajassa asiakkailta saatiin konkreettisia kehittämisideoita.
 • Uusia, monipuolisia näkemyksiä asiakaskokemuksen merkityksestä ja rakentamisesta.

Yhteistyön tulokset ja hyödyt

 • Toiminnan taso on noussut eri mittareilla mitattuna merkittävästi.
 • Kehittämishanke jatkui vielä noin kahden vuoden ajan alkuperäisen hankkeen pohjalta omin avuin, koska osallistujat pystyivät hyödyntämään opittuja kehittämismenetelmiä.

Toteutustiimi

Excellence Finlandilta Petri Lehtipuu ja Excellence Finlandin verkostokumppanit (7 hlöä).